testing xml read function
 KİŞİSEL BİLGİLER
 Birimi  Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bitkisel Biyoteknoloji
 E-Posta   kkepenek@ziraat.sdu.edu.tr
 Kişisel Web Sayfası  
 ÖĞRENİM BİLGİLERİ
 Lisans   Çukurova Üniv.Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Böl. 22.07.1980
 Yüksek Lisans  
 2. Yüksek Lisans  
 Doktora   Uludağ Üniv.Fen Bil.Enst. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 12.02.1991
 İlgi Alanları   Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı (Meyve, Sebze, Süs Bitkileri) , Tarımsal Bioteknoloi (Bitki Doku Kültürleri, Recombinant DNA Teknolojisi)
 Ek Bilgiler   a) 1977. Trainer. Fruit Growing, Ornamental and Pot Plant Propagation. Pépinière Desmartis. Bordeaux-France.
b) 1978. Trainer. Fruit Growing. Pépinière Delbart. Malicorne. France.
c) 1979. Trainer. Applications on Agricultural Biotechnology. Wageningen Agricultural University. Wageningen, Sprenger Horticultural Institute. Holland.
d) 1981-1989. Araştırmacı. Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı ve Bitki Biyoteknolojisi Çalışmaları (Meyve, Sebze ve Süs Bitkileri). Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova, Türkiye.
e) 1984. Reseach. Fruit Growing and Breeding. Horticultural Sciences. College of Agricultural and Environmental Sciences. University of California. Davis. USA
f) 1987. Scientific Visitor and Training. Plant Breeding. I.N.R.A. Station d'Agronomie, Centre de Recherches de Bordeaux. Bordeaux-France.
g) 1990-1991. Araştırma ve Eğitim Çalışması. Gen Transfer Teknikleri ve Transgenik Bitki Üretimi. TUBÜTAK - Marmara Araştırma Enstitüsü. Genetik Mühendisliği Araştırma Enstitüsü - Gebze, Türkiye.
h) 1989-1992. Araştırmacı. Turunçgil Islahı ve Yetiştirme Teknikleri Doku Kültürü Çalışmaları. Turunçgil Araştırma Ensitüsü, Antalya, Türkiye.
ı) 1993. Araştırma ve Eğitim Çalışması. ‘’Interregional Training Course On The Induction and Use of Mutations In Plant Breeding. Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. Nükleer Tarım Bölümü, Sarayköy / Ankara, Türkiye.
j)1992-1999. Araştırmacı. Sebze, Narenciye Islahı ve Yetiştirme Teknikleri ve Doku Kültürü Çalışmaları. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü. Antalya, Türkiye.
k)1998. Reseach and Scientific Visitor. Citrus And Strawberry Breeding with Biotechnolojical Techniques. Citrus Research and Education Center-Lake Alfred – University of Florida. USA.
l) 1999. Reseach and Scientific Visitor. Using of Hydroponic Growing Techniques on Plant Growing. Gulf Coast Research and Education Center Institute of Food and Agricultural Sciences Dover. – University of Florida. USA.
m) 2002. Scientific Visitor and Training. Plant Transformation, Diseases Free Plant Micropropagation and Resistant Plant Breeding. Agro-Bio Tech. Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Belgium.
n) 2001, 2002 and 2003.Reseach and Scientific Visitor. Fruits and Vegetables Breeding. Dipartimento di Colture Arboree. Facoltà di Agraria. Viale G. Fanin. Università di Bologna. Italy.
o) 2002. Scientific Visitor and Training. Plant Micropropagation by Tissue Culture and Laboratory Organisation. Vitro Plant Company. Nursery and Tissue Culture Laboratory. Budrio di Cesena / Diegaro di Cesena-Via Emilia. Italy.
p) 2003. Scientific Visitor and Training. Plant Micropropagation by Tissue Culture. Vivai Battistini Company. Tissue Culture Laboratory and Nursery. Budrio di Cesena / Diegaro di Cesena-Via Emilia. Italy.

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı

 1. Kepenek K. and P. Başaran.2005. The Application of Molecular Markers in Plant Biotechnology for Crop Improvement. (Ed.: by Ramdane Dris PhD.). Crops: Growth, Quality and Biotechnology. World Food Ltd.WFL Publisher. Science& Technology. Meri-Rastilantie 3 C, Helsinki 00980, Finland ISBN: 952-91-8601-0.

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. Konarlı, O., K. Kepenek ve K. Kaynaş, 1984. Starking Delicious Elma Çeşidinde Alar 85(Daminozide) Uygulamasının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Bahçe, 13(1):34-41. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü - Yalova.
 2. Konarlı, O., K. Kepenek ve K. Kaynaş, 1987. Starking Delicious Elma Çeşidinde Ethrel, NAA ve Alar-85 Karışımlarının Meyve Kalitesi ve Kırmızı Renk Oluşumuna Etkileri Bahçe 16 (1-2):30-38. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü - Yalova.
 3. Konarlı,O.,K. Kepenek ve H. Akgün 1988. Melezleme Yolu İle Elde Edilen Yeni Çilek Çeşitleri. Bahçe, 13(2):S-13. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü - Yalova.
 4. Erkan, Ü.,İ. S. Özelkök, F. Çelikel ve K. Kepenek, 1990. Çileklerde Ön Soğutma ve Yüksek Co2 Uygulamalarının Meyve Kalite ve Pazarlama Süresi Üzerine Etkileri. Bahçe, 1 9(1-2) :59-76. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü -Yalova.
 5. Kepenek, K.1991. Aromatik Nitro Bileşiklerinin Çileklerde Fide Kalitesi İle Meyvede Verim, Kalite ve Erkencilik Üzerine Etkileri. Derim, 8(2) : 76-87 Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü - Antalya.
 6. Özçelik A. ve K. Kepenek, 1996. Gypsophila paniculata var. Perfecta'nın In vitro'da Çoğaltılmasında BAP Kinetin, NAA ve IBA'nın Etkileri. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü - Antalya. Derim, 13(3) :98-109.
 7. Koyuncu M. A., E. Savran, T. Dilmaçünal, K. Kepenek, R. Cangi, Ö. Çağatay. 2005. Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Soğukta Depolanması. 2005. Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:18, Sayı:1, Yıl: 2005. ISSN 1301-2215. s:15-23.

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. Erdal İ., K. Kepenek and I. Kızılgöz. 2004. Effect of foliar iron applications at different growth stages on iron and some nutrient concentrations in strawberry, Turk. J. Agric. For. 28, p: 421–427.
 2. Erdal İ., K. Kepenek and I. Kızılgöz. 2006. Effect of elemental sulphur and sulphur containing waste on the iron nutrition of strawberry plants grown in calcareous soil, Biol. Agric. Hortic. 23, pp. 263–272.
 3. Demir O., İ. Gülle, E. Gümüş, F. Küçük, A. Günlü and K. Kepenek. 2010. Some Reproductive Features of Brown Trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) and Its Larval Development Under Culture Conditions. Pakistan Veterinary Journal. ISSN: 0253-8318 (Prınt), 2074-7764 (Online). www.pvj.com.pk. p:1-4.
 4. Kepenek, K and Z. Karoglu. 2011. The effects of paclobutrazol and daminozide on in vitro micropropagation of some apple (Malus domestica)cultivars and M9-rootstock.African Journal of Biotechnology Vol. 10(24), pp. 4851-4859
 5. Başaran P.and K.Kepenek. Fruit Quality Attributes of Blackberry (Rubus sanctus) Mutants Obtained by 60Co Gamma Irradiation

Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın

 1. Kepenek, K. 1990. Çilekte Frigo Kullanımı ve Faydaları. Derim, 7(2):92-94 Narenciye Araştırma Enstitüsü - ANTALYA

Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın

 1. Kepenek, K. 1986. Doku Kültürü ve Çilek Yetiştiriciliğinde Hızlı Üretim. Trakya Birlik.1986 Sayı :41. S:8-9.

Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

 1. Onur, C., S. Onur ve K. Kepenek, 1999. Bazı Frenküzümü (Ribes spp.) Ahududu ve Böğürtlen (Rubus spp.) Çeşitlerinin Evalüasyonu. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 14-17 Eylül 1999. Ankara.
 2. Onur, C., S. Onur ve K. Kepenek, 1999. Karadeniz Bölgesinde Ahududu(Rubus idaeus L.) Seleksiyonu. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 14-17 Eylül 1999. Ankara.
 3. Koyuncu, F., M. A. Aşkın ve K. Kepenek, 2000. Isparta Yöresinde Meyve Fidanı Üretim Durumu. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu. 25 - 29 Eylül 2000. Bademli / Ödemiş - İzmir.http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno
 4. Kepenek, K., F. Koyuncu. 2000. Avokado'da Yeşil Çeliklerin Köklenmesi Üzerine IBA (Indole 3- butyric acide) ve Çelik Alma Zamanının Etkileri. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu. 25 - 29 Eylül 2000. Bademli / Ödemiş - İzmir. http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno
 5. Kepenek, K. 2000. Türkiye'de Çilek Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Yolları. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu. 25 - 29 Eylül 2000. Bademli / Ödemiş - İzmir. http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno
 6. Aşkın M.A., H. Demirsoy, L. Demirsoy, F. Koyuncu, M.A. Koyuncu, A. Kankaya, K. Kepenek, F. Yıldırım, H. Hallaç, ve T. Dilmaçünal, 2002. Avrupa Birliği Ülkelerinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Tarımı Ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler. Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı, 25-26 Nisan, Ankara. s.147-164
 7. Koyuncu, M.A., K. Kepenek, H.E. Savran, T. Dilmaçünal ve Ö. Çağatay. 2003. Isparta Koşullarında Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu.Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi .s:301-308].
 8. Koyuncu, M.A., H.E. Savran, K. Kepenek ve T. Dilmaçünal. 2003. Isparta Koşullarında Yetiştirilen Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu.Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi. s:381-386.

Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

 1. Kepenek K., F. Koyuncu. 2002. Effect of salt on expressıon of resistance in some domestic and foreign strawberry cultivars. International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity. Acta Horticulture (ISHS) 573, p: 289-296.
 2. Kepenek K. and F. Koyuncu, 2002 . Studies on the salt tolerance of some strawberry cultivars under glasshause. Acta Horticulture (ISHS) 573 (2002), p:297–304.
 3. Kepenek, K. 2003. Basic Requirement for in vitro Somatic Mutagenesis in Some Strawberry Cultivars. The International Advenced Research Workshop ''Aricultural Activities and Food Safety Issues'' Süleyman Demirel University. Isparta-Turkey.

Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri

 1. Kepenek, K.1994. Effect of Different BAP and NAA concentrations on Shoot and Root Development In vitro, and Influence of Propagation Methods on Rooting and Vegetative Growth of "Red Meillandina" Rose. XXIV th. International Horticultural Congress. Kyoto 1994. Abst.: P-13-1.Japan.
 2. Kepenek K., 1994. Microclonal multiplication of local walnuts (Juglans regia L.) through tissue culture in vitro. 24th Intern. Horticultural Congress, 21-27 Aug. 1994, Kyoto (Japan)Abst.:0-7-1.
 3. Kepenek, K.1995. Effect of IBA and Time of Cutting On the Rooting Capacity of Avocado Leaf-Twig Cutting of Wurtz and Duke Cultivars. World Avocado Condress III. Tel Aviv. 1995. Abst. P:94.
 4. Kepenek, K., M.Demir, K.Köseoğlu ve A.Öztürk., 1998. Effect of Different Growing Media Composition (Substrates) On Fruit Quality, Yield And Some Vegetative Growth of Strawberries In Vertical Bag Culture And Conventionally Strawberries Culture In Soil Under Glasshouse. XXV International Horticultural Congress(IHC). Brussels 1998. Abst. PP 1 / 01 / D/ Substrates and substrate systems - 1. p:200
 5. Kepenek, K., Y.S. Ağaoğlu, 1998. Effect of Different Madia On In vıtro Multiplication by Merıstem Culture in Some Strawberry Cultivars (Arnavutköy, Aliso,Tioga, Yalova-104 And Yalova-15) And Comparison of Meristem Propagated and Conventionally Propagated Strawberry Plants. XXV International Horticultural Congress(IHC). Brussels 1998. Abst. PP 4 / 01 / C -13. p:423.
 6. Onur, C., S. Onur and K. Kepenek, 1998. The Selection of Rasberries (Rubus İdaeus L.) Grown Naturally In The Black Sea Region. XXV International Horticultural Congress(IHC). Brussels 1998. Abst. PP 4 / 04 / B / Raspberry - 29. p:474-475.

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 1. Günal F. 2006. Gisela 5 (P.cerasus x P. canescens) ve Maxma 14 (P. mahalep) anaçlarından in vitro da sürgün elde edilmesi üzerine değişik BAP ve 2,4- D düzeylerinin etkilerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta

Yutiçinde patentlenmiş buluş

 1. Yalova-15(Y-15) Çilek Çeşidi (1988.Yalova-Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü)
 2. Yalova-104 (Y-104) Çilek Çeşidi (1988.Yalova-Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü)
 3. ’’Zuhal’’ Çilek Çeşidi (2009.Süleyman Demirel Üniversitesi-Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri Bölümü)
 4. ’’Engin’’ Çilek Çeşidi (2009.Süleyman Demirel Üniversitesi-Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri Bölümü)

Yurtdışında patentlenmiş buluş

 1. ‘’KK.1534.Likopened’’ Sanayi Domates Çeşidi. 2007.

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı

 1. Antalya Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü'de Genetik ve Islah Şubesi'nde Bölüm Başpkanlığı

Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak

 1. Kepenek K. 2000. Göller Bölgesinde Tarımın Geliştirilmesi.. S.D.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim Semineri. Ağlasun / Burdur.
 2. Kepenek K. 2004. ‘’Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların (GMO) İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri’’. Göller Yöresi için Yeni Tarım Teknikleri Paneli. Eğirdir Belediyesi. Konferans Salonu. Eğirdir / Isparta
 3. Kepenek K. 2004. ‘’Göller Yöresi için Yeni Tarım Teknikleri’’. Ve ‘’ Göller Bölgesinde Üzümsü Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi’’. Göller Yöresi için Yeni Tarım Teknikleri Paneli. Eğirdir Belediyesi Konferans Salonu. Eğirdir / Isparta
 4. Kepenek K. 2004. ‘’Genetik Yapısı Değiştirilmiş Gıdaların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri’’. Güncel Çevre Sorunları. SDÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. SDÜ Konferans Salonu. Isparta
 5. Kepenek, K. 2005. ‘’Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GMO) ve Çevreye Etkileri’’. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Konferansı. Adana
 6. Kepenek K. 2006. ‘’Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GMO) ve Çevreye Etkileri’’. Hizmet İçi Eğitim Konferansı.Tarım İl Müd. Konferans Salonu / Isparta

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı

 1. Atabey Meslek Yüksek Okulu'unda Teknik Proğramlar Bölüm Başkanlığı

Yüksek Lisans Tezi

 1. Clonal Multiplication of Some Cut Flowers with Tissue Culture.Wageningen Agricultural University. Sprenger Horticultural Institute. Department of Biotechnology. Holland.

Doktora Tezi

 1. Bazı Çilek Çeşitlerinin (Osmanlı, Aliso, Tioga, Yalova-15 ve Yalova-104) Meristem Kültürü (In vitro) ile Çoğalmasında Farklı Besi Ortamlarının Etkileri ve Bu Yolla Çoğaltılan Bitkilerle, Klasik Vegatatif Yolla Çoğaltılan Bitkilerin Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.

SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 2. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Forestry)
 3. DERİM DERGİSİ, derim@batem.gov.tr www.batem.gov.tr
 4. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Forestry)

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

 1. Grosser J. W., K. Kepenek and Jr. F. Gmitter. 1999. Using of Molecular and Biological Techniques in Citrus Breeding. Citrus Research and Education Center-Lake Alfred. University of Florida. USA. (Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 2. Grosser J. W., K. Kepenek and Jr. F. Gmitter 1999. Development New Citrus Cultivars Using Protoplast Fusion. Research and Education Center-Lake Alfred. University of Florida. USA. (Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 3. Chandler J. L., K. Kepenek. 1999. Hydroponic Growing Techniques on Strawberries. Gulf Coast Research and Education Center Institute of Food and Agricultural Sciences–Dover. University of Florida. USA. (Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 4. Bruno M., Kepenek K. and M. Enrica. 2009. Development New Tomato Cultivars Using Protoplast Fusion and Plant Transformation. Italy. Bologna Universita di Bologna. Faculta di Agraria. Sede di Cesena. (Yayınlanmamış Sonuç Raporu).

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü

 1. Kepenek K., S. Erkal. 1988. Frigo Yöntemiyle Sonbaharda Çilek Meyvesini Sağlama Olanaklarının Saptanması ve İlkbahar Verimleri Üzerine Yaz Dikim Zamanlarının Etkileri. Yalova-Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Yayınlanmamış Sonuç Raporu)
 2. Kepenek, K. 1994. Wurtz ve Duke Avokado Çeşitlerinin Yapraklı İnce Çeliklerle Çoğaltılmasında IBA (Indole-3- butryc acide) Uygulanmasının ve Çelik Alma Zamanının Köklenme Üzerine Etkileri. Narenciye ve Seracılık Araştrma Enstitüsü (Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 3. Kepenek, K. 2001. Yerli Mandarin (Citrus reticulata Blanko) ve Yerli Yuvarlak Limonda (Citrus lemon) Gamma Işını Uygulamasıyla Çeşit Islahı. (Seleksiyon I). (Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü. Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 4. Kepenek K., S. Çetiner ve Y.Y.Mendi. 2001. ? –Işını Uygulanmış Yerli Mandarinde Mutant Bireylerin Moleküler Genetik Yöntemlerle (RAPD, RFLP, CAPS,…) Belirlenmesi. (Proje Numarası TAGEM/BB/98-06-03-001. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü. Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 5. Kepenek, K. 2001. Yerli Yuvarlak Limonda (Citrus lemon) Gamma Işını Uygulamasıyla Çeşit Islahı. (Seleksiyon I). (Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü. Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 6. Kepenek, K. 2004. A Protocol For Apple Regeneration Shoot and Rooting in vitro from Apical Domes Material Under Different PP333 (Paclobutrazol) and Alar-85 (Daminozide) Concentratıons. (Yalova-Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Narenciye ve Seracılık Kültürleri Araştırma Enstitüsü. Yayınlanmamış Sonuç Raporu). (African Journal of Biotechnology’de basımda)
 7. Kepenek, K. ve F. Koyuncu. 2005. Karadut (Morus nigra spp)’nın in vitro’da yaprak dokusundan çoğaltılmasında sürgün ve kök oluşumu üzerine BAP, IBA, IAA ve NAA’nın etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Isparta. (SDÜ-BAP Destekli. Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 8. Kepenek, K. 2006. Farklı Gamma Işın Dozları Uygulanmış 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinden Elde Edilmiş Mutant Bireylerin RAPD-VNTRs (Random Amplified Polymorphic DNA-Variable Number Tandem Repeat), ve AFLP (Amplified Restriction Fragment Lenght Polymorphism)Yöntemleriyle Belirlenmesi [ODTÜ Biyoloji ve Kimya Bölümü- Ankara, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Nükleer Arş. Ve Eğit. Mer. Nükleer Tarım Böl. Saray/Ankara, Bologna Universita di Bologna. Faculta di Agraria. Sede di Cesena-Italya. Yayınlanmamış Sonuç Raporu)
 9. Kepenek, K. 2007. Isparta Koşullarında Farklı Fide Tiplerinin (Soğuk Depo Fidesi ve Dinlenmeye Girmiş Fide) Çilekte Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. (SDÜ Ziraat Fakültesi Destekli.) (Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 10. Kepenek, K. ve H. Peşkircioğlu. 2008. 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Gamma Işını Uygulamasıyla Yeni Çeşit Islahı (Seleksiyon I). (ODTÜ.Biyoloji Bölümü, Ankara. Süleyman Demirel Üniversitesi. Ziraat Fakültesi-Isparta ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Nükleer Arş. Ve Eğit. Mer. Nükleer Tarım Böl. Saray / Ankara. Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 11. Kepenek, K., R.Çoşkun ve G. Batmaz. 2008. Melezleme Yoluyla Yayla Koşullarına Uygun Çilek Çeşitlerinin Islahı. (SDÜ. Ziraat Fakültesi-Isparta ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü–Antalya. Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 12. Kepenek, K., 2008. 60Co ile Gamma Işını Uygulamasıyla Yeni Frenküzümü Çeşit Islahında Vegetatif ve Morfolojik Gelişme Üzerine Etkileri. (ODTÜ.Biyoloji Bölümü, Ankara; Süleyman Demirel Üniversitesi. Ziraat Fakültesi-Isparta ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Nükleer Arş. Ve Eğit. Mer. Nükleer Tarım Böl. Saray/Ankara)
 13. Kepenek, K. 2010. Yerli ve Yabancı Bazı Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Isparta Koşullarında Adaptasyonu. (Süleyman Demirel Üniversitesi. Ziraat Fakültesi-Isparta. Yayınlanmamış Sonuç Raporu).
 14. Kepenek, K. 2010. 60Co ile Gamma Işını Uygulamasıyla Yeni Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Islahı. SDÜ. Ziraat Fakültesi. (Seleksiyon II). (Süleyman Demirel Üniversitesi. Ziraat Fakültesi-Isparta. Yayınlanmamış Sonuç Raporu).

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

 1. Onur C., S. Onur, K. Kepenek. 1999. Frenküzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü- TAGEM Projesi (Ara sonuç raporu).
 2. Onur C., S. Onur ve Kepenek, K. 2000. Karadeniz Bölgesi Karayemiş (Prunus laurocerasus L) Seleksiyonu (Seleksiyon II). (Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü.Yayınlanmamış Sonuç Raporu)
 3. Onur C., S. Onur ve Kepenek, K. 2001. Karadeniz Bölgesi Trabzon Hurması Seleksiyonu (Seleksiyon II). (Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü.Yayınlanmamış Sonuç Raporu)
DERSLER
DERS ADI
Mikroüretim
Tohumculukta Biyoteknoloji
Fidancılık Tekniği
Fidancılıkta Mikroüretim
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Üzümsü Meyveler
Tarımsal Bioteknoloji
Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri
Subtropik Meyve Yetiştiriciliği
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Subtropik Meyveler
Bahçe Bitkilerinde Fide Üretim Tekniği
Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği
Biyoteknolojinin TIBA Bitki Üretiminde ve Drog Üretiminde Kullanımı
Bitki Metabolizma Fizyolojisi
Meyvecilikte Kullanılan İn Vitro ve Moleküler Teknikler
Hücre ve Doku Kültürleri Tekniklerinin Bahçe Bitkileri Islahında Kullanımı
Recombinant DNA Teknolojisi Bitki Islahında Kullanımı
SDÜ Akademik Bilgi Sistemi ABS © BİDB