testing xml read function
 KİŞİSEL BİLGİLER
 Birimi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 E-Posta   nuriomurbek@sdu.edu.tr
 Kişisel Web Sayfası  
 ÖĞRENİM BİLGİLERİ
 Lisans   Karadeniz Tek.Üni.Orman Fak. Orman Mühendisliği 12.07.1991
 Yüksek Lisans   SDÜ Sosyal Bilimler Ens. İşletme 08.05.1996
 2. Yüksek Lisans  
 Doktora   Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Enst. Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.Dalı 08.04.2003
 İlgi Alanları   Üretim Teknolojileri, Teknolojik İşbirlikleri
 Ek Bilgiler  

Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap

 1. TEKİN Mahmut, ÖMÜRBEK Nuri, 2004. Küresel Rekabet Ortamında Teknolojik İşbirliği ve Otomotiv Sektörü Uygulamaları, ISBN 975-591-490-4, 298s. Ankara.

Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı

 1. ALBENİ Mesut, KARADUMAN Naci, ÖMÜRBEK Nuri, vd., 2005. SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, Asil Yayın Dağıtım Ltd., Şti., Ankara, s. 371-402.
 2. BOZKURT Enver, ACAR Durmuş, ÖMÜRBEK Nuri, vd., 2005, Müfettişlik, Uzmanlık, Denetmenlik, Kaymakamlık, Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Klavuzu KPSS A Grubu, 3.Baskı, Editör Enver BOZKURT, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, s. 579-612.
 3. ÖMÜRBEK Vesile, ÖMÜRBEK Nuri, 2012, İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar: Seçme Yazılar : Kurumsal Kaynak Planlaması, Editör: Dr. Vural ÇAĞLIYAN, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 125-170

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. EROĞLU Abdullah, ÖMÜRBEK Nuri, 1998, "Doğrusal Programlama Tekniği İle Meşrubat Sektöründeki Bir İşletmede Ürün Bileşiminin Bulunması", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 Güz, 97-103, Isparta/Türkiye
 2. TEKİN Mahmut , ÖMÜRBEK Nuri, 1998, "Bilgisayar Destekli Tasarım İle Yeni Ürün Geliştirme Isparta Halı Sanayi'inde Uygulamalar", Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 59-74, Karaman/Türkiye
 3. TEKİN Mahmut , ÖMÜRBEK Nuri, 1999, "Toplam Kalite Yönetiminde ISO 9000 Standartlarının Yeri, Belgelendirme Ve Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 1-28, Karaman/Türkiye
 4. TEKİN Mahmut , ÖMÜRBEK Nuri, ÖMÜRBEK Vesile, 2003, "Küreselleşmenin Otomotiv Sektöründe Üretim Teknolojileri Kullanımı Üzerine Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 27-48, Isparta/Türkiye,
 5. ACAR Durmuş, ÖMÜRBEK Nuri, ÖMÜRBEK Vesile, 2003, "Bilgi Teknolojilerinin Gıda Sektöründe Kullanımının Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 1-23, Isparta/Türkiye
 6. ACAR Durmuş, ÖMÜRBEK Nuri, ÖMÜRBEK Vesile, 2004, "Gıda Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 1-25, Isparta/Türkiye.
 7. TEKİN Mahmut, ÖMÜRBEK Nuri, BÜLBÜL Hasan, 2005, "Otomotiv Sektöründe Teknolojik İşbirlikleri Üzerine Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, s. 179-200.Ankara/Türkiye.
 8. BEKÇİ İsmail, TİTİZ İsmet, ÖMÜRBEK Nuri, 2006, "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:29, Ocak, 2006, s. 166-175.
 9. ACAR Durmuş, ÖMÜRBEK Nuri, EROĞLU A.Hüsrev, 2006, "Tam Zamanında Üretim Sisteminin Tekstil Sektöründeki uygulama Boyutları", Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s. 21-40, Sivas/Türkiye.
 10. KAYALAR Murat, ÖMÜRBEK Nuri, 2007, "Girişimci Adaylarının Risk Almaya Yatkınlık Özelliğinin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Erzurum, 2007, s. 185-200.
 11. ÖMÜRBEK Nuri, TUNCA Mustafa Zihni, MERCAN Yasin, YETİM Tülin, 2012, “Deri Sektöründe Çevreye Duyarlı Üretim Üzerine Bir Araştırma”, Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Temmuz 2012, s. 137-157.

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. ÖMÜRBEK Nuri, ÇİÇEK Hüseyin Güçlü, ÇİÇEK Serdar, 2007, "Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları", Maliye Dergisi, Sayı 153, Temmuz-Aralık 2007, s. 102.122
 2. ÖMÜRBEK Nuri, GÜL Fatma Altın, 2008, "Sigortacılık Sektöründe Bilgi Teknolojilerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 , 2008, s.105-127, Isparta/Türkiye
 3. ÖMÜRBEK Nuri, ALTIN Fatma Gül, 2009, "Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 19, Mayıs 2009, s. 211-232, Isparta/Türkiye.
 4. ÖMÜRBEK Nuri, YILMAZ Hasan, 2009, "İleri İmalat Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 21, Ekim 2009, s. 373-387.
 5. ÖMÜRBEK Nuri, ŞİMŞEK Ali, 2012, Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Belirlenmesi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 116-132.
 6. ÖMÜRBEK Nuri, HALICI Yekta, 2012, "Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Antalya Teknokenti İle Göller Bölgesi Teknokenti Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, 2012/1 , s. 249-268.
 7. KARAATLI Meltem, HELVACIOĞLU Özlem Ceyda, ÖMÜRBEK Nuri, TOKGÖZ Gönül, 2012, "Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Otomobil Satış Tahmini", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, s. 87-100.
 8. ÖMÜRBEK Nuri, ÜSTÜNDAĞ Seda, HELVACIOĞLU Özlem Ceyda, 2013, Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)Kullanımı: Isparta Bölgesinde Bir Uygulama, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 21, s.101-116
 9. ÖMÜRBEK Nuri, DEMİRGUBUZ Mükrime Öksüz, TUNCA M.Zihni, 2013, “Hastanelerdeki Bilişim Sistemlerinden Klinik Bilgi Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Denizli ve Isparta Örneği”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, s. 301-328
 10. ÖMÜRBEK Nuri, BÜYÜKGEBİZ Eda ve BAŞDEĞİRMEN Agah, 2013, "Ürün Alternatifi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Bir Süt Fabrikasında Uygulanması", Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, s. 137-155.
 11. ÖMÜRBEK Nuri, DEMİRCİ Nazlı, AKALİN Pınar, 2013, "Analitik Ağ Süreci ve TOPSIS Yöntemleri ile Bilimdalı Seçimi", Kilis Üniversitesi, İİBF, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, Kasım 2013, s. 118-140.
 12. ÖMÜRBEK Nuri , TUNCA M.Zihni, 2013, "ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.3, s.47-70.
 13. ÖMÜRBEK Nuri, DEMİRGUBUZ ÖKSÜZ Mükrime, TUNCA Mustafa Zihni, 2013, “Hizmet Sektöründe Performans Ölçümünde Veri Zarflama Analizinin Kullanımı: Havalimanları Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, C.4, S.9. ss. 21-43
 14. KARAATLI Meltem, DEMİRCİ Nazlı, ÖMÜRBEK Nuri, 2013, "Trafik Kazalarında Yaralanma Seviyelerinin Yapay Sinir Ağı İle Sınıflandırılması: Isparta İl Merkezinde Uygulama", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 13, Sayı 27, Kasım 2013, s. 137-153
 15. ÖMÜRBEK Nuri, KARAATLI Meltem, YETİM Tülin, (2014), Analitik Hiyerarşi Sürecine Dayalı TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle ADIM Üniversitelerinin Değerlendirilmesi, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Yıl: 2014 / Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, ISSN 1302 - 1796 Ocak 2014, s.189-207
 16. KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK Nuri, AKSOY Esra, KARAKUZU Hanife, 2014, "Turizm İşletmeleri İçin AHP Temelli Bulanık TOPSIS Yönetimi ile Tur Operatörü Seçimi", Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, ss.53-70
 17. ÖMÜRBEK Nuri, MERCAN Yasin, 2014, "İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ss. 237-266.
 18. KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK Nuri, KÖSE Gülşah , 2014, Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarının Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, Yıl 2014, ss.25-61
 19. KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK Nuri, YILMAZ Hasan, 2014, "MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASI UYGULAMASI", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 22, ss. 95-118.
 20. ÖMÜRBEK Nuri, KARAATLI Meltem, EREN Hande, ŞANLI Bekir, (2014), "AHP TEMELLİ PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ SEÇİMİ", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 4, s.47-64.
 21. ÖMÜRBEK Nuri, ŞİMŞEK Ali, 2014, "Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemleri İle Online Alışveriş Site Seçimi", Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, Ocak 2014, s. 306-327

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. BÜLBÜL Hasan, ÖMÜRBEK Nuri, PAKSOY Turan, BEKTAŞ Tolga, 2013, “An Empirical Investigation of Advanced Manufacturing Technology Investment Patterns: Evidence From a Developing Country”, Journal of Engineering and Technology Management, Volume 30, Issue 2, April–June 2013, p. 136-156

Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

 1. TUNCA M.Zhni, ÖMÜRBEK Nuri, ÖZALTIN Oguzhan, 2004, "Türkiye'de Faaliyette Gösteren Sanal Alışveriş Magazalarının Hizmet Kalitelerinin İncelenmesi", IV.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, s. 264-269, 8-10 Ekim 2004, Konya/Türkiye
 2. ÖMÜRBEK Nuri, USUL Hayrettin, 2005., Bilişim Teknolojilerinin Kobi'lerde Kullanım Düzeyi ve Giresun Örneği", Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 13-14 Ekim 2005, Trabzon, s. 193-214
 3. İPÇİOĞLU İsa, ÖMÜRBEK Nuri, 2007, "Hizmet KOBİ'lerinin Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı", IV.KOBİ Ve Verimliik Kongresi, 7-8 Aralık 2007, İstanbul, s. 105-115.
 4. TUNCA M.Zihni, ÖMÜRBEK Nuri ve BAL Vedat, 2010, "Veri Zarflama Analizi ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Bir Etkinlik Ölçümü Çalışması", 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC, 16-18 Eylül 2010, s.363-370
 5. ÖMÜRBEK Nuri, ÜSTÜNDAĞ Seda, HELVACIOĞLU Özlem Ceyda, 2012, Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Ağ Süreci (AAS) Kullanımı Ve Isparta Bölgesinde Bir Uygulama, 11.Ulusal işletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya, s. 596-599.
 6. ÖMÜRBEK Nuri, SOBA Mustafa, ŞİMŞEK Ali, 2014, "YEREL BİR OTOBÜS FİRMASININ ARAÇ SEÇİMİ PROBLEMİNİN ELECTRE VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", 14.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, ss. 613-624.

Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

 1. KARAATLI Meltem, DEMİRCİ Nazlı, AKSOY Esra, ÖMÜRBEK Nuri, 2014, "Borsa Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Karşılaştırılması", 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2014, Isparta, s.41.

Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri

 1. KARADUMAN Ayşe İlknur , ÇADIR Bilge , ÖMÜRBEK Nuri , YEŞİLDAĞ AHMET , EREN İbrahim , SAVAŞ Serpil , TÜZÜM Şenol , 2008, "TREATMENT OUTCOME OF PHYSIOTHERAPY, OCCLUSAL SPLINT AND ANTIDEPRESSANT DRUG ADMINISTRATION IN PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) ANTERIOR DISC DISPLACEMENT WITH REDUCTION (ADDR)", 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress, May 16-20, Antalya 2008

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 1. Fatma Gül ALTIN, 2008, Sağlık Sektöründe Bilgi Teknolojilerinin Uygulanması: İzmir Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletmen Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.138
 2. Şahin Özgür ÇERİ, 2009, E-Devlet Uygulaması Olarak Elektronik Döküman Yönetim Sistemi ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.138
 3. Hasan YILMAZ, 2010, Doğrusal Proğramlama Tekniği İle Üretim Planlamasının Mobilya Sektöründe Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.99.
 4. Mükrime ÖKSÜZ, 2012, Hizmet Sektöründe Performans Ölçümünde Veri Zarflama Analizinin Kullanımı: Havalimanları Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.86.
 5. Ali ŞİMŞEK, 2013, ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİYLE ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN SEÇİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.154
 6. Yasin MERCAN, 2013, İmalat Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.89
 7. Tülin YETİM, 2014, Analitik Hiyerarşi Prosesine Dayalı TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle ADIM Üniversitelerinin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.95

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak

 1. IV.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumunda program komitesinde bulunmak

Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev

 1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu 2011 Bilim Kurulu Üyeliği

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

 1. İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı
 2. Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı

Yüksek Lisans Tezi

 1. ÖMÜRBEK Nuri, 1996, "Doğrusal Proğramlama Tekniği İle Üretim Planlaması Ve Isparta Fruko-Tamek Fabrikası'nda Uygulama", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 1-117, Isparta/Türkiye

Doktora Tezi

 1. ÖMÜRBEK Nuri, 2003, "Küresel Rekabet Ortamında Yeni Üretim Teknolojileri Ve Teknolojik İşbirliği (Otomotiv Sektöründe Uygulama)", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı, 1-491, Konya/Türkiye

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik

 1. İbrahim Halil ÖZDAMAR (2007), Orman Ürünleri Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrol:Yonga Levha Üretiminde Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 1, Yıll 2007, ISSN: 1302-7085, s. 79-91, Isparta.
 2. Süleyman BARUTÇU, (2007), "İNTERNET TABANLI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (DENİZLİ TEKSTİL İŞLETMELERİNİN İNTERNET TABANLI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDEN YARARLANMA DURUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA)", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 18, Yıl 2007, ISSN No 1302-1796, s. 133-150, Konya.

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü

 1. "ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİYLE ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN SEÇİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA" Başlıklı SDÜ BAP 3142-YL-12 Nolu Proje Yöneticiliği,2013.

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

 1. GÜRBÜZ Hüseyin, GÜLEŞ Hasan Kürşat, ÖMÜRBEK Nuri, 1999, "Türkiye'de Faaliyette Bulunan Sanayi Ve Hizmet İşletmelerinde Yönetim Bilişim Sistemlerinin Uygulanması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu Proje Çalışması, Isparta/Türkiye
DERSLER
DERS ADI
İstatistik Metodları I
İstatsitik Metodları II
İstatistik I
Ticari Ve Mali Matematik
Üretim Yönetimi I
Üretim Yönetimi II
Teknoloji Yönetimi
İstatsitik
Ticari Ve Mali Matematik
Teknoloji Yönetimi
İleri İmalat Teknolojileri
Ticari Matematik
SDÜ Akademik Bilgi Sistemi ABS © BİDB